ΤΟ ΜΗΛΟ

  • Εκμάθηση αγγλικών
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Νηπιαγωγείο
  • Παρακολούθηση από παιδίατρο