ΣΝΟΥΠΥ

  • Νηπιαγωγείο από 2 ετών
  • Θεατρική αγωγή, Μουσική
  • Εκμάθηση μουσικού οργάνου
  • Αθλητικές δραστηριότητες, Αγγλικά
  • Αθλητικές δραστηριότητες
  • Γυμναστική
  • Εκμάθηση αγγλικών
  • Εκμάθηση ελληνικών χορών

    Στοιχεία Επικοινωνίας