ΠΕΝΤΕΛΗ

  • Ολιγομελή Τμήματα
  • Συνεργασία με Παιδίατρο, Παιδοψυχολόγο
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα
  • Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας
  • Προ-Προνήπιο