ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  • Τραυματολογία παίδων και ενηλίκων
  • Αρθροσκόπηση ώμου, γόνατος, αγκώνος
  • Αρθρίτιδα, Αθλητικές κακώσεις,Σκολίωση
  • Τραύμα, Κάταγμα, Συνδεσμικές κακώσεις
  • Αθλητίατρος
  • Αρθροσκόπηση
  • Αρθροσκοπική χειρουργική ώμου
  • Παιδοορθοπεδική

    Στοιχεία Επικοινωνίας