ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.

To όνομα ΚΟΥΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕ, με έδρα στις Αφίδνες (Κιούρκα), είναι γνωστό στις εκκενώσεις βόθρων και αποφράξεις από τη δεκαετία του '60, για την άψογη...

  • Μεταφορά Λυμάτων
  • Μεταφορές Βιομηχανικών Αποβλήτων
  • Αποφράξεις Αγωγών, Άντληση Υδάτων
  • Αντλήσεις από Πλημμυρισμένους Χώρους
  • Απολύμανση φρεατίων
  • Βόθροι επιχειρήσεων
  • Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων
  • Εργοστασιακοί βόθροι