ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  • Έμφραγμα
  • Υπέρταση
  • Triplex καρδιάς