ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ

  • Κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων
  • Μελέτη Έργων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, Κτηματολόγιο
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ
  • Ανακαίνιση
  • Ενεργειακά πιστοποιητικά
  • Κατασκευαστικά έργα
  • Οικοδομικές άδειες

Τεχνικές Εταιρείες και Τεχνικά Γραφεία