ΚΑΡΚΑΝΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  • Χειρουργός Οφθαλμίατρος
  • Παιδοφθαλμίατρος
  • Laser Μυωπίας, Υπερμετρωπίας
  • Βεβαίωση γιατρού για δίπλωμα οδήγησης
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
  • Σκιασκοπία για διαθλαστικές ανωμαλίες παιδιών
  • Ωχρά κηλίδα

    Στοιχεία Επικοινωνίας