ΚΑΝΑΒΟΣ Β. - ΣΥΡΜΑΣ ΧΡ. - ΡΟΚΚΑΚΗ Ε.

Η εταιρεία ΚΑΝΑΒΟΣ Β - ΣΥΡΜΑΣ ΧΡ - ΡΟΚΚΑΚΗ Ε, με έδρα τα Άνω Λιόσια, αναλαμβάνει εκκενώσεις βόθρων και μεταφορά αποβλήτων με αδειοδοτημένα βυτία τα τελευταία 34...

  • Καθαρισμός Φρεατίων, Αγωγών, Αντλήσεις
  • Συνεργασία με Μεγάλες Επιχειρήσεις
  • Βυτία έως 28 Κυβικών
  • Αντλήσεις λυμάτων από μεγάλα βάθη
  • Αντλήσεις πλημμυρισμένων χώρων
  • Άντληση υδάτων
  • Βόθροι επιχειρήσεων