ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η Aspis Real Estate - Γκιόκας Μιχαήλ είναι ένα μεσιτικό γραφείο , το οποίο εδρεύει στη Σαλαμίνα. Ασχολείται με τη διαμεσολάβηση για τη σύναψη αστικών συμβάσεων πώλησης,...

  • Ενοικιάσεις, Αγορές, Πωλήσεις Ακινήτων
  • Οικόπεδα, Εκτιμήσεις, Έρευνα Αγοράς
  • Επαγγελματικά, Επενδυτικά Ακίνητα
  • Χρηματοδοτήσεις
  • Διαχείριση ακινήτων