ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία
  • Συμβουλευτική Γονέων
  • Ειδική Διαπαιδαγώγηση
  • Ατομική, Ομαδική Ψυχοθεραπεία
  • Αυτισμός
  • Διάσπαση προσοχής
  • Διαταραχές άρθρωσης
  • Διαταραχές λόγου