ΦΩΛΙΤΣΑ

  • Εργαστήριο εικαστικών
  • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΕΕΤΑΑ
  • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες