ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • Οικοδομικές Άδειες, Ανακαινίσεις
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά
  • Νομιμοποιήσεις, Τακτοποιήσεις
  • Κατασκευές, Μελέτες, Οικοδομικά Έργα
  • Κατασκευαστικά έργα

Τεχνικές Εταιρείες και Τεχνικά Γραφεία

    Στοιχεία Επικοινωνίας