ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ

  • Ασφαλιστική κάλυψη παιδιών
  • Βρεφικό τμήμα
  • Μεσημεριανό γεύμα
  • Νηπιαγωγείο