ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  • Αισθητική Οδοντιατρική
  • Εμφυτεύματα
  • Χειρουργική Στόματος
  • Χειρουργός Οδοντίατρος
  • Απονεύρωση
  • Απόστημα δοντιού
  • Εξαγωγή δοντιών