ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

  • Διαταραχές άρθρωσης
  • Διαταραχές λόγου
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Τραυλισμός

    Στοιχεία Επικοινωνίας