ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΥΠΗΣ

To ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΥΠΗΣ είναι μία τεχνική εταιρεία η οποία διαθέτει έμπειρους διακοσμητές και πολιτικούς μηχανικούς και έχει την έδρα του στην Γλυφάδα. Λειτουργεί...

  • Διακοσμήσεις, Ανακαινίσεις, Επισκευές
  • Επιβλέψεις, Κατασκευές
  • Βεβαίωση Μηχανικού Ν. 4178
  • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων με Ν. 4178/13
  • 3D αρχιτεκτονικός σχεδιασμός χώρων
  • Αποκατάσταση δομικών αστοχιών
  • Αρχιτεκτονικά σχέδια
  • Ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου