ΑΠΟΚΤΗΜΑ - ΧΑΝΙΩΤΗΣ

  • Αγορές, Εκτιμήσεις, Αντιπαροχές
  • Ενοικιάσεις Ακινήτων
  • Οικόπεδα εντός Οικισμών, Αγροτεμάχια
  • Οικόπεδα από 4 έως 20 Στρέμματα
  • Διαχείριση ακινήτων

    Στοιχεία Επικοινωνίας