ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ CAMERA - ΧΟΝΔΡΟΥΔΑΚΗΣ

  • Άντληση υδάτων από αποθήκες
  • Απόφραξη φρεατίου με πιεστικό
  • Καθαρισμός αποχετευτικών αγωγών
  • Μηνιαία συντήρηση αποχέτευσης

Αποφράξεις

    Στοιχεία Επικοινωνίας