Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠαθολογικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΚαρδιολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΧειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΑγγειοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Αιματολογική
ΓαστρεντερολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΓναθοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Δερματολογική
Ν.Δ.Ν.Α.«Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΕνδοκρινολογικήΓ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΘωρακοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΚαρδιοχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
ΝευρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΝευροχειρουργικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΝεφρολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Από 08:00 έως 15:00
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» έως 18:00
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟγκολογικήΓ.Ο.Ν.Κ.«ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» έως 15:00.
Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ» έως 15:00
ΟδοντιατρικήΓ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»
ΟρθοπαιδικήΓ.Ο.Ν.Κ. «ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Κλινική Χεριού-Μικροχειρουργική Άνω ΆκρουΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
ΟυρολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΟφθαλμολογικήΓ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Ν.Α. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ»Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Πνευμονολογική
Γ.Ν.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ» έως 20:00
Πλαστ. ΧειρουργικήΓ.Ν.Α.«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΡευματολογικήΓ.Ν.Α. «ΚΑΤ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
ΨυχιατρικήΓ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»ΓΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γ.Ν.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
Ω.Ρ.Λ.Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓ. ΜΠΕΝ. ΕΕΣ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Γυναικολογική
Π.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»Γ.Ν.Α. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΜαιευτικήΠ.Ν. «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν.Α. «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΠαιδιατρικόΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Γ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ
Γ.Ν.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»
ΠαιδοψυχιατρικήΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ»Γ.Ν. Π.A «ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
ΠαιδοοδοντιατρικήΓ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Παιδοκαρδιοχειρουργική
Παιδοκαρδιολογική
Κλινικές08:00 – 14:3008:00 – 16:0008:00 – 23:0014:30 – 08:00 επομένης08:00 – 08:00 επομένηςΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ