24 ΩΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΑΘΗΝΑ

  • Ολική ανακαίνιση
  • Ανακαίνιση κουζίνας, μπάνιου
  • Γκρέμισμα τοίχου
  • Γυάλισμα πατώματος
  • 3D απεικονίσεις έργου
  • Αλλαγή ειδών υγιεινής
  • Αλλαγή εσωτερικών πορτών
  • Αλλαγή κουφωμάτων

    Στοιχεία Επικοινωνίας